Dziwne
ale
prawdziwe

Największe salamandry mogą osiągać długość roweru

Egzotyczne olbrzymy

Oczywiście nie każda salamandra osiąga taki rozmiar! Dotyczy to salamandry olbrzymiej japońskiej i salamandry olbrzymiej chińskiej. Obie są uznane za największe współcześnie żyjące płazy.

ŹRÓDŁO:

National Geographic Kids Polska


COFNIJ