zhp

harcerze ZHP przy ognisku Harcerz czytający mapę harcerz strugający coś z drewna Harcerka poprawiająca mundur koleżance Harcerka na tle biało-czerwonej flagi Harcerze trzymający się za ręce
Czuwaj!

O nas

Szczeniaczek patrzący z zaciekawieniem

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 106 000 członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od ponad stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu  z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.

Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.
W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy stosują sprawdzoną metodę, polegającą na realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, wykorzystywaniu stymulującego programu  oraz odwoływaniu się do idei wyrażonych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań wychowawców i wychowanków.

Do ZHP można wstąpić mając już 6 lat. Najmłodsza grupa metodyczna działająca w ZHP to zuchy. Dzieci w wieku 6-10 lat na zbiórkach pod opieką wykwalifikowanej kadry bawią się. Zuchowa zabawa w naturalny sposób kształtuje charakter dziecka i rozwija jego umiejętności. Przynależność do gromady zuchowej wyrabia w zuchach samodzielność i zaradność. Program pracy gromady odpowiada na specyficzną dla tego wieku ciekawość otaczającego świata oraz krótką koncentracją na jednym temacie.

Kończąc 3 klasę szkoły podstawowej zuchy przechodzą do drużyny harcerskiej. Harcerki i harcerze kształtują swoją tożsamość i jedność w ramach zastępu i drużyny. Tematyka zbiórek związana jest przede wszystkim z treściami służącymi poznaniu harcerstwa, przybliżeniu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, zdobyciu elementarnej wiedzy o harcerstwie oraz przyswojeniu podstawowych umiejętności i technik harcerskich.
W wieku 14-16 lat młodzież przynależy do drużyn starszoharcerskich. W swojej grupie rówieśniczej otwiera się na otaczający je świat. Charakterystyczną formą aktywności jest poszukiwanie. Harcerze odkrywają różne pola działania, nowe pasje i zainteresowania w poszukiwaniu własnej drogi. Wszystkie działania oparte są na sprawdzaniu się w realnych, życiowych sytuacjach. Dobrze zbudowany program z jednej strony pozwala na nieskrępowany rozwój własnych zainteresowań, z drugiej zakłada z góry ich zmienność. Przez taki program pokazujemy harcerce starszej i harcerzowi starszemu różnorodne możliwości oraz przygotowujemy ich do wyboru specjalizacji i własnej drogi rozwoju.

Wędrownicy to grupa metodyczna skupiająca osoby w wieku 16-21 lat. Wędrownika cechuje przede wszystkim świadomość podejmowanych decyzji oraz posiadanie własnego zdania na wiele tematów. Ważną rolę odgrywa samodzielne poznawanie świata, wybór najbardziej interesujących zagadnień i dostrzeżenie ważnych, społecznych problemów. Wędrownicy stawiają przed sobą ambitne cele, realizując je indywidualnie albo w harcerskim zespole.

ZHP zwraca uwagę na wychowanie młodych ludzi w bliskości przyrody i miłości do natury. Drużyny wszystkich pionów organizują weekendowe biwaki czy letnie obozy pod namioty. Tam harcerki i harcerze mogą zweryfikować zdobytą wiedzę, a także nabyć nowe umiejętności.
Więcej o ZHP można przeczytać więcej na stronie internetowej, Facebooku, Twitterze i Instagramie.

zobacz też:


COFNIJ