Ramowy regulamin uczestnictwa w warsztatach:

WIDOWISKO DZIKA ODYSEJA

1. Rodziny na swój koszt dojeżdżają do danego parku narodowego, w którym odbędzie się widowisko Dzika Odyseja.
2. Widowisko w danym parku narodowym odbywać się będzie w ustalone soboty, w godzinach przed południowych. godzina 10:00 – 12:00.
Daty pierwszych dwunastu widowisk ujęte są w kalendarzu udostępnionym na stronie organizatora i partnerów.
3. Widowiska Dzika Odyseja organizowane są w budynkach dyrekcji parków, salach widowiskowych lub miejscach dostosowanych do prowadzenia edukacyjnych zajęć objętych polisą ubezpieczeniową parków narodowych.
4. Program widowiska składa się z dwóch części: multimedialna animacja w rytmie bębnów (45 minut) oraz warsztat medialny (45 minut).
5. Na czas prowadzenia widowiska i warsztatu dzieci uczestniczące w programie są pod stałą opieką opiekunów prawnych.
6. Na widowisko nie zostaną wpuszczone dzieci bez opiekunów prawnych.
7. Udział w widowisku jest bezpłatny.

WYPRAWA TERENOWA Z PRACOWNIKIEM PARKU NARODOWEGO

8. Po zakończeniu widowiska chętne rodziny mogą wziąć udział w wyprawie terenowej z pracownikiem parku narodowego.
10. Wyprawa terenowa będzie możliwa, gdy pracownicy danego parku będą mogli być oddelegowani do wyprawy.
11. Wyprawa terenowa będzie realizowana przy dobrych warunkach pogodowych.
12. Grupa wyprawowa może liczyć max 25 osób. Obowiązują zapisy. Czas trwania wyprawy terenowej ok 2-3 godzin.
13. Grupa wyprawowa wędrująca z pracownikiem parku narodowego po wyznaczonych i otwartych szlakach objęta jest polisą ubezpieczeniową parku narodowego.
11. Po oficjalnym zakończeniu wyprawy  z pracownikiem parku narodowego (jasny komunikat organizatorów o zakończeniu zorganizowanej wyprawy) rodziny z dziećmi mogą eksplorować park na własną odpowiedzialność.

COFNIJ